Vragen GB meekoppel kansen Overijssels Kanaal

Het algemeen bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft jl. besloten het voorbereidingskrediet voor een integrale verkenning van het Overijssels Kanaal Deventer-Raalte met €150.000 te verhogen in het kader W.M.O. Project Kaderrichtlijn Water. Zo wordt het Overijssels Kanaal o.a. uitgebaggerd, beschoeiing vervangen en oevers verduurzaamd.

Wat GemeenteBelangen betreft zou dit voor de gemeente Raalte mee koppelkansen bieden als het gaat om het ontwikkelen van de recreatieve en toeristische functie van het Overijssels Kanaal. Ook bij het aantrekkelijk maken van het centrum van Raalte van bijvoorbeeld het opknappen van de MOK-werfjes zouden we hiervan kunnen profiteren.

GemeenteBelangen heeft vernomen dat er een aantal Raalter ondernemers zijn die plannen hebben op het gebied van recreatie en toerisme om en nabij het Overijssels Kanaal. Ook ziet Salland Marketing kansen om het Overijssels Kanaal op dit gebied verder te ontwikkelen.

GemeenteBelangen heeft daarom de volgende vragen aan het college gesteld:

  1. Is het college bereid contacten te leggen met Het Waterschap Drents Overijsselse Delta om te onderzoeken of er mee koppelkansen zijn op het gebied van recreatie en toerisme t.a.v. het Overijssels Kanaal?
  2. Is het college bereid om in samenwerking met Salland Marketing en andere belanghebbende organisaties de kansen van Raalter ondernemers met betrekking tot recreatie en toerisme rond het Overijssels Kanaal te onderzoeken?
  3. Gemeente Belangen wil graag een terugkoppeling naar de raad ontvangen van de gesprekken met bovengenoemde organisaties. Is het college hiertoe bereid?
Interessant? Deel het direct met uw netwerk