Vragen over Bestuursakkoord klimaatadaptatie en aanvullende bestuurlijke afspraken water

De fractie van GemeenteBelangen heeft aan het college van BenW vragen gesteld over een ingekomen brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over het bestuursakkoord klimaatadaptatie en aanvullende afspraken water. In deze brief wordt aangegeven dat gemeenten aanspraak kunnen maken op een impulsregeling van eenmalig €20.000.000,- voor de jaren 2019 en 2020. Om hiervoor in aanmerking te komen  moet de gemeente hier plannen voor indienen.

Namens GemeenteBelangen Raalte vraagt raadslid Irene Weertman-Halfwerk of het college bekend is met de inhoud van de brief en of het college voornemens is om hiervoor plannen in te dienen. Ook wil ze graag weten in geval van aanwezige en toekomstige plannen, hoe het college de vormgeving van de vereiste cofinanciering voor zich ziet.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk