Vragen veiligheid buitengebied

Vorige week donderdag heeft GemeenteBelangen tijdens de raadsvergadering vragen gesteld aan het college, aanleiding hiervan is dat er bij Gemeente Belangen steeds meer berichten binnen komen van agrarisch ondernemers, inwoners in het buitengebied en belangenbehartigers die zich bedreigd voelen of bedreigd worden. Ook wordt er steeds meer melding gemaakt van inbraak, Insluiping en zonder toestemming van de eigenaar betreden van bedrijven en stallen. GemeenteBelangen vindt dit een zorgelijke ontwikkeling.

Vragen aan het college:

1 Deelt het college deze zorgen?

2 Zijn er bij het college ook al meldingen van deze aard binnen gekomen?

3 Wat gaat het college ondernemen als dit wel gebeurt?

4 Heeft het college een advies voor ondernemers/ inwoners hoe hiermee om te gaan?

In een reactie geeft burgemeester Dadema aan dat het in de media een thema is, en dat er in de Tweede Kamer een motie met dit onderwerp is aangenomen. Deze signalen krijgt het college op dit moment echter niet, ook is dit in de cijfers niet terug te zien. Wel roept de burgemeester de inwoners die slachtoffer of gedupeerd zijn om aangifte te doen. Alleen al voor het beeld is dit belangrijk, de politie moet dit wel weten. Ook komt volgende week de Integrale Veiligheid Strategie op de agenda en komt dit onderwerp ook nog weer aan de orde en kan hier meer tijd voor worden genomen om dit te bespreken.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk