Vragen vrachtverkeer Acacialaan

Aanwonenden van het Populierenplein in Raalte ervaren steeds meer geluidsoverlast van het toenemende vrachtverkeer dat via de Acacialaan Raalte verlaat.. Er zijn steeds met vrachtwagens die vanuit het industrieterrein,  de route via de Acacialaan nemen. Een aantal jaren geleden is afgesproken dat het vrachtverkeer Raalte via de Overkampsweg zou verlaten. GemeenteBelangen is van mening dat door het toenemende gebruik van vrachtverkeer er onnodig overlast wordt ervaren.

GemeenteBelangen wil daarom van het college weten of zij bekend zijn met het toenemende vrachtverkeer op de Acacialaan en of het college maatregelen gaat nemen om dit vrachtverkeer tegen te gaan. Zo ja, dan wil GemeenteBelangen weten welke maatregelen en wil zij weten of het college bereid is de omwonenden te informeren over de te nemen maatregelen.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk