Vragenlijst inzameling huishoudelijk afval door ROVA

Onderzoek naar mening over inzameling huishoudelijk afval

Wat vindt u van de inzameling van huishoudelijk afval? Uiteraard is de gemeente benieuwd naar uw ervaringen met de inzameling door ROVA. Onderzoeksbureau Integron voert voor ROVA een onderzoek uit onder de inwoners van alle gemeenten waar ROVA huishoudelijk afval inzamelt. Uit het onderzoek wordt duidelijk hoe de inwoners in de verschillende gemeente over de afvalinzameling denken. Daardoor kan ROVA de gemeenten met elkaar vergelijken. Het onderzoek is anoniem en bestaat uit een vragenlijst.

Binnenkort ontvangen onze inwoners een brief van onderzoeksbureau Integron. In die brief zit een vragenlijst met een antwoordenvelop, waarin inwoners de ingevulde vragenlijst terug kunnen sturen.

Digitaal invullen van de vragenlijst kan ook. In de brief staat precies hoe dat moet.

Wij hopen dat zoveel mogelijk inwoners meedoen aan het onderzoek. Met de ervaringen en mening van onze inwoners kunnen wij onze dienstverlening nog verder verbeteren.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk