Wat Gemeentebelangen heeft ingebracht op de raadsvergadering van 30 mei 2024

Onze fractieleden Irene Weertman-Halfwerk, Silvia Nikamp en Jos Westenenk werken in de gemeenteraad hard voor de belangen van de inwoners en ondernemers. Ze luisteren goed, verdiepen zich in de problemen en de kans en zijn open en eerlijk in hun aanpak. Met praktische oplossingen en een actieve houding dragen ze voor positieve en constructieve beslissingen in de gemeenteraad.

Na elke gemeenteraadsvergadering doen ze verslag van hun inbreng.

Windturbines Schoonheten

Gemeentebelangen hebben tegen het voorstel gestemd om het gebied ten westen van Schoonheten aan te wijzen als locatie voor windturbines. We hebben tegen gestemd omdat de inwoners van dit gebied nauwelijks betrokken waren bij het proces. Behalve BurgerBelangen hebben ook de andere raadsfracties tegen gestemd, waardoor het voorstel is afgewezen.

Erfwindmolens

We hebben ingestemd met het voorstel om de maximale hoogte van erfwindmolens te verhogen van 25 meter naar 40 meter. Helaas kregen we geen steun voor ons voorstel om strengere voorwaarden te stellen, zoals alleen gebruik voor eigen doeleinden in plaats van voornamelijk eigen gebruik, en alleen binnen het bouwblok in plaats van tot maximaal 25 meter buiten het bouwblok. Ondanks dit hebben we het voorstel goedgekeurd, omdat erfwindmolens bijdragen aan de energietransitie. Wel vinden we het jammer dat de strengere voorwaarden niet zijn overgenomen.

Kadernota 2025

De kadernota 2025-2028 is een voorbereiding op de begroting van 2025, die in november door de gemeenteraad wordt behandeld. Hoewel we de kadernota erg vaag vonden, hebben we er toch mee ingestemd, net als de andere fracties. Dit komt omdat we belangrijke toezeggingen hebben gekregen op het gebied van sport en de Sallandse Heuvelrug.

Bij de behandeling van de kadernota hebben we de volgende punten naar voren gebracht:

Binnensportaccommodaties

Op dit moment is er een verschil in de subsidiëring van binnensportaccommodaties in de gemeente. Om sport betaalbaar te houden voor verenigingen, hanteert het college maatschappelijke tarieven voor de accommodaties die door het Sportbedrijf worden beheerd. Omdat de werkelijke kosten hoger zijn, wordt het verschil door de gemeente gesubsidieerd.

Deze methode wordt niet toegepast bij de andere binnensportaccommodaties. Wij vinden dat het niet moet uitmaken wie de accommodaties beheert; het gaat om het betaalbaar houden van sport. GemeenteBelangen wil dat dit beleid verandert. Het college heeft toegezegd om hier in 2025 over te discussiëren in de gemeenteraad. Wij zijn blij dat dit onderwerp op de agenda komt!

Sallandse Heuvelrug

Voor dit gebied wordt al geruime tijd gewerkt aan plannen om recreatie, toerisme en natuurbeheer te bevorderen, in lijn met het beleid voor Nationale Parken. Maar wat betekenen deze plannen voor de boeren in het gebied? Wat is het effect als landbouwgrond in waarde daalt door dit beleid? De boeren maken zich zorgen en hebben weinig vertrouwen in de overheid. Daarom hebben wij het college gevraagd om te garanderen dat de plannen geen nadelig effect hebben op de boeren. Wethouder Breun Breunissen heeft beloofd dat de boeren geen nadelen zullen ondervinden. Wij zijn hier blij mee!

Betaalbare woningen

Uit de jaarrekening 2023 blijkt dat de gemeente 1,9 miljoen euro winst heeft gemaakt op de verkoop van kavels. Tegelijkertijd wordt het steeds moeilijker voor inwoners met een laag inkomen, vooral jongeren, om een betaalbare woning te vinden. GemeenteBelangen wil deze groep helpen en komt binnenkort met een concreet voorstel.

Huishoudboekje gemeente

In de komende maanden moeten er nog belangrijke keuzes worden gemaakt om de begroting van de gemeente voor 2025 en de daaropvolgende jaren sluitend te krijgen. Gelukkig is er nog een spaarpotje. We zijn benieuwd met welke voorstellen het college komt. Wordt vervolgd.

Inbreng inwoners

GemeenteBelangen vindt het belangrijk dat inwoners goed worden betrokken bij de verschillende onderwerpen die aan de orde zijn en hierover kunnen meepraten. Wij willen onderzoeken hoe dit nog beter kan door bijvoorbeeld het instellen van een Burgerberaad waarbij inwoners actief kunnen meedenken over voorstellen.

Omdat de meerderheid van de gemeenteraad het hier mee eens was, heeft het college van burgemeester en wethouders opdracht gekregen van de gemeenteraad om dit verder uit te werken.

Volgende raadsvergadering

Volgende raadsvergadering De volgende reguliere raadsvergadering is op donderdag 20 juni. Op maandag 10 juni is er een bijzondere raadsvergadering omdat onze nieuwe burgemeester, Rob Zuidema, dan wordt geïnstalleerd.

Irene Weertman-Halfwerk, Silvia Nikamp en Jos Westenenk

Interessant? Deel het direct met uw netwerk