Week van de toegankelijkheid in Raalte

Wat voor de meeste mensen heel gewoon is -eropuit gaan, winkelen en uit eten- is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom is er in de gemeente Raalte in het kader van de ‘week van de toegankelijkheid’ aandacht voor meedoen en toegankelijkheid. Deze week is dit jaar van 1 tot en met 6 oktober.

De gemeente Raalte organiseert samen met de Gehandicaptenadviesraad verschillende activiteiten zodat mensen zich gaan verplaatsen in iemand die door ouderdom of een beperking minder mobiel is. Er zijn activiteiten voor inwoners, ondernemers, raadsleden en medewerkers van de gemeente Raalte.

In gesprek op de markt          

Op woensdagochtend 3 oktober is de Gehandicaptenadviesraad aanwezig op de markt in Raalte. Leden van de Gehandicaptenadviesraad gaan daar op een ludieke manier het gesprek aan met het winkelend publiek. Ook delen ze flyers uit met handige tips om rekening te houden met mensen met een beperking.

Ondernemers en raad

Dinsdagavond 2 oktober is er een netwerkbijeenkomst voor winkeliers en de gemeenteraad. Ook is er een bijeenkomst voor medewerkers van de gemeente Raalte die zich bezighouden met het ontwerp, aanleg en onderhoud van de openbare ruimte. Wethouder Gerria Toeter: ‘In de gemeente Raalte moet iedereen volop mee kunnen doen. Dat betekent ook wat voor ons zelf als organisatie, zowel in het gemeentehuis als daarbuiten en dat heeft zeker onze aandacht. De bijeenkomsten voor onze medewerkers ruimte dragen daaraan bij. Zo zorgen we ervoor dat bij het ontwerp, aanleg en onderhoud nog meer rekening wordt gehouden met mensen die slecht ter been zijn of een beperking hebben.’

Ervaring opdoen

Het programma van de bijeenkomst voor de medewerkers én de bijeenkomst voor de raad en winkeliers vertoont grote overeenkomsten. In de kern draait het om het ervaren hoe het is om beperkt te worden door bijvoorbeeld ouderdomsklachten of andere fysieke beperkingen zoals blindheid en rolstoelgebondenheid. Deelnemers krijgen daarnaast ook tips die ze in hun werk, onderneming of gewoon op straat toe kunnen passen.

Aanmelden

Bent u ondernemer en wilt weten hoe u aan de slag kunt met het verbeteren van de toegankelijkheid van uw winkel of restaurant? Dan bent u van harte uitgenodigd om de inspirerende bijeenkomst op dinsdagavond 2 oktober bij te wonen. Aanmelden kan via joukje.bos@raalte.nl.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk