Welstandsvrij bouwen

Gemeente Raalte wil bouwplannen volledig welstandsvrij

De gemeente Raalte schaft met ingang van 2016 het welstandstoezicht af. Het college van burgemeester en wethouders heeft het ontwerp van de ‘Welstandsnota gemeente Raalte 2016’ vastgesteld, waarin het nieuwe beleid is opgenomen. Het afschaffen van het welstandstoezicht is één van de bezuinigingen die de gemeenteraad vastgesteld heeft. Wethouder Wout Wagenmans: ‘Met deze maatregel willen we de regels en de lastendruk voor onze inwoners verminderen. Welstandsvrij bouwen past ook goed binnen de landelijke ontwikkelingen, waarbij vergunningsvrij bouwen wordt verruimd. Als overheid doen we een stap terug en wordt een bouwer meer verantwoordelijk.  Dat is goed.’

Excessenregeling

Door de afschaffing van het welstandstoezicht worden bouwplannen niet meer door de welstandscommissie beoordeeld op kleurstelling, materiaalgebruik en verschijningsvorm.

Er geldt nog wel een excessenregeling om op te kunnen treden tegen ‘buitensporige bouwwerken’ die ernstige afbreuk doen aan de ruimtelijke kwaliteit.

Monumenten

Gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten zijn specifiek beschermd en staan los van het gemeentelijke welstandsbeleid. Die bescherming is landelijk geregeld.

Wethouder Wagenmans: ‘De gemeente Raalte is één van de voorlopers in Nederland door het gehele grondgebied welstandsvrij te verklaren. Er zijn wel veel gemeenten waar (grote) delen van het grondgebied welstandsvrij zijn. In deze gemeenten zijn de ervaringen goed en heeft het vertrouwen in de markt dus goed uitgepakt!’

Het nieuwe welstandsbeleid is vastgelegd in de Welstandsnota Gemeente Raalte 2016. Het concept van deze welstandsnota wordt 6 weken voor inspraak ter inzage gelegd. Deze termijn start op woensdag 3 juni 2015. Naar verwachting wordt het nieuwe beleid op 26 november 2015 in de raad behandeld, zodat per 1 januari 2016 het nieuwe beleid in werking kan treden.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk