Wie zorgt er (later) voor jou?

zorg

Zelf invloed hebben op de zorg? Steeds meer mensen organiseren bijvoorbeeld mantelzorg door de inzet van vrijwilligers of zetten een zorgcoöperatie op waar zorg en wonen gecombineerd wordt. Bent jij ook betrokken bij een zorg-initiatief? En heb je vragen of behoefte aan kennis en ervaring? Schuif 12 oktober aan. Ons motto is: Alles op tafel!!

De zorg verandert. Vanaf 1 januari 2015 liggen de uitvoerende taken van de WMO bij de gemeenten. Dit, in combinatie met de teruglopende overheidsbudgetten, betekent dat er voor de zorg minder geld beschikbaar is. Ook zien we dat mensen meer regie willen over welke zorg zij krijgen en op welk moment.

De overtuiging dat mensen het zelf beter of gezelliger kunnen organiseren wordt steeds groter. Denk aan klussendiensten, gezamenlijke maaltijden of een ‘tijdbank’ waarbij je uren hulp kunt verdienen door zelf klussen te doen voor anderen. Maar ook aan vraagbundeling voor gezamenlijke zorginkoop, die past bij het dorp. Of het ontwikkelen van zorg-appartementen, zodat ouderen in het dorp kunnen blijven wonen.

Waarom deze bijeenkomst? Organisaties als Stimuland, OVKK en KNHM ondersteunen burgerinitiatieven, ook als die over zorg en wonen gaan. Wij proberen jouw vraag met een passend aanbod te verbinden.

Hoe gaan we dat doen? We nodigen je graag uit om mee te praten. Op maandag 12 oktober 2015 organiseren we een bijeenkomst voor gemotiveerde dorpsraden, actieve burgers, gemeenten die burgerparticipatie stimuleren en zorgverzekeraars/zorgaanbieders die de ‘nieuwe zorg’ willen steunen. Centraal staat dat samenwerking meer oplevert. Maar vanuit onze missie start alles met initiatieven en draagkracht vanuit de burgers. Dat is onze doelgroep!

Programma

  • Inloop met soep en broodjes
  • Opening door de dagvoorzitter: Willem Joosten (vz KNHM Overijssel)

Aanleiding en doel bijeenkomst
Organisatie (KNHM, OVKK en Stimuland)
Programma

  • Inleiding Ben van Essen (ervaringsdeskundige op het gebied van actief burgerschap en zorg)

Ontwikkelingen zorg
Zorg in dorpen
Wie zorgt er voor jou? Heeft u uw zorgplan klaar?

  • Voorbeeld Zorgproject Eesveen, Marko Ferwerda
  • Voorbeeld Zorgappartementen Kloosterhaar, Ruud de Jong
  • Reflectie Jan de Vries: Zorgcoöperatie Hollandscheveld Hoogeveen
  • Pauze met koffie
  • Discussietafels
  • Afronding door dagvoorzitter
  • Borrel

Datum en tijd maandag 12 oktober 2015 van 17.00 tot 21.00 uur

Locatie MFA De Belte Zwarteweg 25 8112 AD Nieuw Heeten

Wat vragen wij van jou? Geef in dit   formulier   aan of je gaat deelnemen aan de bijeenkomst en met hoeveel mensen je komt.

Wat krijgt u van ons? Een leerzame bijeenkomst met nieuwe contacten, overzicht van startende en lopende zorginitiatieven en de mogelijkheid voor ondersteuning van Stimuland, OVKK en KNHM.

Leg jij ook jouw wensen en vragen op tafel?

Interessant? Deel het direct met uw netwerk