Windmolens in de gemeente Raalte; Wat vind jij belangrijk?

Dat we over moeten stappen naar duurzame energie is bekend. En dat we daarbij zonneparken én windmolens nodig hebben ook. Maar wat vinden we belangrijk als het om windmolens gaat? Daar moeten we het over hebben! Dus we horen graag van iedere inwoner: wat vind jij belangrijk? Moet de omgeving bijvoorbeeld meeprofiteren? Hoe zit het met inpassing in het landschap? En hoe moeten omwonenden betrokken worden? Deel jouw mening via  http://www.raalte.nl/windenergie

Acht windmolens?

Je vraagt je misschien af hoeveel duurzame energie we nodig hebben. We hebben afgesproken dat we in de gemeente Raalte in 2030 60% van alle elektriciteit duurzaam opwekken. In 2050 is dat 100%. Dit betekent dat we in 2030 100 GWh nodig hebben. Dit is in de praktijk ongeveer 60 hectare aan zonneparken of acht windmolens. Een combinatie van beide is ook mogelijk. Daarnaast hebben we ook 64 hectare aan zonnepanelen op daken nodig, waarvan momenteel al in 18 hectare is voorzien.

Richtlijnen voor windenergie
Een windmolenproject levert veel duurzame energie op, maar heeft ook impact op de omgeving. De gemeente vindt het daarom belangrijk dat een windmolenproject in overleg of zelfs samen met de omgeving wordt ontwikkeld.  Om duidelijkheid te geven waar een initiatiefnemer van een windmolenproject aan moet voldoen ontwikkelen we richtlijnen. De richtlijnen gaan onder andere over hoe het kan passen in het landschap, hoe de omgeving kan meeprofiteren, lokaal eigenaarschap en hoe omwonenden betrokken worden bij een initiatief.

Meld je aan voor de webinar
Je kunt de vragenlijst t/m 12 november 2020 invullen. De volgende stap is een webinar over richtlijnen voor windenergie. Tijdens de webinar bespreken we de uitkomsten van de vragenlijst en vertelt onze windadviseur meer over de op te stellen richtlijnen. Na afloop kan eenieder zijn of haar mening over de uitgangspunten voor de richtlijnen delen. De webinar vindt maandag 30 november om 19.30 uur plaats. Aanmelden kan via  http://duurzaam@raalte.nl

Vervolg
De richtlijnen voor windenergie worden mede op basis van de verzamelde input opgesteld. De gemeenteraad bespreekt de richtlijnen begin 2021 in een rond-de-tafelgesprek en stelt ze vervolgens in een raadsvergadering vast.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk