Woningbouw Franciscushof Zuid

Het is belangrijk dat er woningen komen. 172 is een goed begin, al hadden we liever gezien dat de afgesproken verhouding sociale woningbouw nagekomen was in dit ontwerp. Maar met de bouw van deze wijk komt er ook doorstroming en dit biedt kansen voor andere woningzoekenden. Helaas hebben we van GemeenteBelangen wel zorgen over de verkeersveiligheid en de infrastructuur in deze nieuwe wijk. Het is nog niet duidelijk hoe dit vorm gaat krijgen. Niet alle gesprekken zijn daar over gevoerd en er zijn nog geen duidelijke afspraken gemaakt. Dat vinden wij zorgwekkend en had al afgehandeld moeten zijn bij de besluitvorming. Duidelijkheid aan de voorkant is belangrijk. We blijven dit uiteraard volgen, maar gaan er vanuit dat er een goede en structurele oplossing komt voor bewoners in en rondom deze nieuwe wijk.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk