Woningbouw Raalte

GemeenteBelangen Raalte heeft onlangs schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de mogelijkheden voor het kopen of bouwen van een betaalbare woning in eigen dorp.

GemeenteBelangen heeft met diverse jongeren/starters uit de gemeente Raalte gesprekken gevoerd. De jongeren/starters geven aan graag te willen blijven wonen in hun geboortedorp. Er komen bijna geen, voor hen betaalbare woningen vrij en er worden maar weinig betaalbare woningen gebouwd. Ditzelfde geldt voor oud-inwoners die voor studie elders woonachtig zijn en graag weer in hun geboortedorp willen komen wonen. Hierdoor zijn zij genoodzaakt om buiten de gemeente Raalte een huis te kopen. GemeenteBelangen vindt dat jongeren met een sociale- en economische binding meer kansen moeten krijgen op de woningmarkt in de gemeente Raalte. Er moeten betaalbare woningen worden gebouwd, omdat dit van cruciaal belang is voor de vitaliteit, de sociale- én de economische ontwikkeling van Raalte en haar buurtdorpen.

GemeenteBelangen ziet graag dat het college de kansen en mogelijkheden onderzoekt om meer jongeren/starters te behouden binnen de gemeente Raalte.

De gemeente Raalte geeft aan dat zij zeker aandacht heeft voor jongeren/starters met sociale- en economische binding die op dit moment weinig kans hebben op een betaalbare koopwoning in eigen dorp. De gemeente Raalte wil de jongeren/starters zo goed mogelijk faciliteren en kijkt naar mogelijkheden om hen een betere kans te geven op de woningmarkt.

Daarnaast heeft GemeenteBelangen gevraagd wat er binnen de wetgeving mogelijk is om starterswoningen toe te wijzen aan jongeren/starters in hun eigen dorp en of het college bereid is met initiatieven te komen zodra dit mogelijk is. Tevens heeft GemeenteBelangen gevraagd om de

mogelijkheden van bouwen van meer CPO-woningen te onderzoeken. (CPO betekent Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en is een vorm van woningbouw waarbij een groep mensen een vereniging start die zelf woningen ontwikkelt.) De gemeente Raalte onderschrijft het belang de “eigen” jongeren/starters te willen behouden in de gemeente Raalte. Zij vindt ook dat dit belangrijk is voor de vitaliteit en de sociale- en economische ontwikkeling van de gemeente Raalte.

GemeenteBelangen wil graag dat alle kernen in de gemeente Raalte hun vitaliteit behouden en zij wil jongeren/starters de mogelijkheid geven om in hun eigen dorp te kunnen blijven wonen. Er zijn een aantal instrumenten die hiervoor wellicht kunnen worden ingezet en die passen binnen de wetgeving. Hierbij denkt GemeenteBelangen aan: de starterslening; het vergroten van het aanbod in alle kernen door meer kavels uit te geven in het betaalbare segment; het realiseren van meer woonruimte voor een- of tweepersoonshuishoudens; meer variatie in woonconcepten en meer kavels uitgeven via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

GemeenteBelangen hoopt hiermee het college op scherp te hebben gezet om de kansen voor jongeren/starters op de woningmarkt binnen de gemeente Raalte te vergroten.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk