Woonwensen 50+’ers in beeld

De gemeente Raalte brengt de woonwensen van inwoners die ouder dan 50 jaar zijn in beeld. Zo kan de gemeente bepalen hoe zij de toekomstige woonbehoefte van deze groep kan ondersteunen. Uit de eerste opbrengst van bijna 900 inwoners blijkt het volgende: De ene helft van hen wil graag oud worden in de eigen woning en overweegt aanpassingen. De andere helft verwacht nog een keer te verhuizen.

In een enquête gaven 856 inwoners ouder dan 50 jaar aan hoe zij de toekomst zien. De helft van de 50+’ers wil graag in hun eigen woning oud worden. Zij zijn tevreden met de huidige woning en locatie en zij schatten in dat het aanpassen van de woning goedkoper is dan verhuizen. Zij denken na over de volgende aanpassingen: een slaapkamer op de begane grond, een traplift, aangepaste badkamer en toilet en het verwijderen van drempels. Slechts één vijfde van deze groep mensen heeft al aanpassingen aan hun woning gedaan.

De andere helft van de 50+’ers verwacht nog wel een keer te verhuizen. Dit willen zij veelal doen ruim voordat zij niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. De belangrijkste woonwensen voor een nieuwe woning zijn: dicht bij voorzieningen wonen, in eigen dorp blijven wonen en gelijkvloers kunnen wonen.

Ondersteuning gemeente

De gemeente gebruikt deze inbreng om te bepalen hoe zij de woonbehoefte van 50+’ers in de toekomst kan ondersteunen. Om deze vraag te kunnen beantwoorden vinden er verdiepende gesprekken plaats met de doelgroep.

Woonbeleid en transformatie sociaal domein

De gemeente Raalte brengt de woonwensen van ouderen in beeld voor het woonbeleid dat op dit moment gemaakt wordt. Ook doet de gemeente dit om nu en in de toekomst passende hulp en ondersteuning aan inwoners te kunnen bieden. Dit heet de transformatie van het sociaal domein.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk