Zoektocht naar nieuwe woningbouwlocatie in Luttenberg

Om de komende tien jaar aan de woningvraag in Luttenberg te voldoen, is er behoefte aan een nieuwe woningbouwlocatie. De vraag is: welke locatie heeft de voorkeur? De gemeente Raalte heeft een locatiestudie uitgevoerd, wat resulteerde in drie kansrijke locaties. Dit zijn de locaties Elskampweg, Lemelerweg en Luttenbergerweg. De gemeente bepaalt graag samen met het dorp welke locatie het gaat worden.

De nieuwbouwlocatie Borgwijk bevindt zich in de afrondende fase. Alle kavels zijn nagenoeg verkocht. Ook de locatie Mariaoord wordt dit jaar opgeleverd. Reden voor Plaatselijk Belang Luttenberg om met de gemeente in gesprek te gaan over een nieuw te ontwikkelen woningbouwlocatie.

Drie kansrijke locaties
Als eerste stap zijn alle mogelijke locaties in beeld gebracht. De locaties zijn vervolgens door vakspecialisten van de gemeente beoordeeld op haalbaarheid. Er is onder andere gekeken naar landschappelijke gevolgen, ontsluitingsmogelijkheden, archeologie, waterhuishouding en geur en hindercircels van in de buurt aanwezige bedrijven. Uiteindelijk zijn er drie locaties overgebleven die als kansrijk zijn bestempeld.

Informatiebijeenkomst
Op maandag 6 mei presenteert de gemeente de drie locaties tijdens een informatiebijeenkomst in Gemeenschapscentrum Elkerlyck. Geïnteresseerden zijn om 19.30 uur van harte welkom. Tijdens de bijeenkomst geeft de gemeente een toelichting op het proces, maar ze is vooral benieuwd wat de inwoners van de locaties vinden.

Vervolg
Na de informatiebijeenkomst kan eenieder digitaal zijn of haar voorkeurslocatie aangeven. De voorkeur van het dorp en de bijbehorende argumentatie worden samen met de beoordeling van externe partners, zoals het waterschap en de Veiligheidsregio, meegenomen bij het opstellen van het eindadvies. Dit advies wordt naar verwachting na de zomervakantie aangeboden aan het college en de gemeenteraad. De besluitvorming over de te ontwikkelen nieuwbouwlocatie ligt bij de gemeenteraad.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk