Zomernota 2021 laat zien dat de gemeente Raalte op koers ligt

Ieder jaar presenteert de gemeente Raalte in augustus de zomernota. Hierin maken we de tussentijdse balans op over het eerste halfjaar. De zomernota van 2021 laat zien dat we op koers liggen. Dat geldt zowel voor de werkzaamheden als de financiën. Zo zijn dit jaar onder andere de regionale energie transitie 1.0, het programma wonen en het gemeentelijk rioleringsplan vastgesteld.

De tussentijdse balans laat voor 2021 een positief resultaat zien van ongeveer € 950.000. Dit komt doordat we een aantal uitgaven later uitgeven dan gepland. Denk hierbij aan de implementatie van de Omgevingswet en het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen in Raalte.

Voor de komende jaren ziet het er minder rooskleurig uit. Vanaf 2022 ontvangen we fors minder algemene middelen van het Rijk. Dit is echter een voorlopig beeld. De komende periode staan er meerdere onderwerpen op de landelijke agenda welke van (grote) invloed kunnen zijn op de hoogte van het bedrag. Voorbeelden hiervan zijn extra middelen voor het beleidsterrein jeugd, de inzet van de landelijke VNG bij de onderhandelingen rondom de kabinetsformatie en de herijking van het gemeentefonds vanaf 2023.

Sociaal domein
Verder valt op dat de uitgaven voor jeugdhulp sterk stijgen. Dit jaar hebben we de kosten gelukkig op kunnen vangen. We vinden het belangrijk om de zorg te kunnen blijven bieden die nodig is. Het is daarom zaak om de ontwikkelingen scherp in de gaten te houden. De verwachting is dat er vanaf 2022 structureel extra middelen vanuit het Rijk komen.

Coronacrisis

De coronacrisis heeft nog steeds grote impact op de gemeente Raalte. Ondanks alle uitdagingen is het werk ‘gewoon’ doorgegaan. De ontvangen steunpakketten van het Rijk en het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde geld lijken voldoende om de financiële gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Deze middelen gebruiken we onder andere voor de uitvoering van de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (Tonk), ondersteuning van culturele instellingen, begeleiding van kwetsbare groepen en de bestrijding van eenzaamheid onder ouderen.

Benieuwd naar de zomernota van 2021? Ga naar http://www.raalte.nl/financien

Interessant? Deel het direct met uw netwerk