Zomernota 2022

Energietoeslag, aandacht voor de boeren, voortgang woningbouw  en subsidies voor de buurtdorpen

Deze onderwerpen hebben wij als GemeenteBelangen afgelopen donderdag ingebracht in de eerste raadsvergadering na het zomerreces.

De onderwerpen werden ingebracht bij de bespreking van de zomernota 2022; een rapportage van bijna honderd bladzijden waarin het college een tussenstand aangeeft voor het jaar 2022 en een doorkijkje maakt naar de komende jaren.

Uit de zomernota blijkt dat het huishoudboekje van de gemeente de komende jaren dankzij extra gelden vanuit het rijk een dikke plus kent van een aantal miljoenen euro’s.

GemeenteBelangen heeft het college van burgmeester en wethouders gevraagd om in de komende tijd grote prioriteit te geven aan de energietoeslag en de onrust die bij de boeren is ontstaan door het stikstofdossier. Het college heeft toegezegd om hiermee aan de slag te gaan.

De energieprijzen rijzen de pan uit. Inwoners met een laag inkomen kunnen aanspraak maken op een energietoeslag van € 1.300,-. Voor het bestrijden van energiearmoede heeft de gemeente een eenmalig bedrag ontvangen van ruim 1 miljoen euro. Om voor de toeslag in aanmerking te komen is het inkomen van belang. De inkomensgrens is maximaal 120% van het bijstandsniveau. Voor een echtpaar is dit netto € 1.794,- per maand exclusief vakantietoeslag en voor alleenstaande € 1.256,-  De waarde van de eigen woning en spaargelden blijven buiten beschouwing. Heb je hulp nodig bij het aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente.

De besluiten over het stikstofdossier worden in Den Haag genomen. De gemeente heeft hier maar weinig invloed op. Wat we vanuit de gemeente wel kunnen doen is duidelijk in beeld brengen wat de gevolgen van de stikstofbesluiten zijn en zoveel mogelijk ondersteuning bieden aan de boeren die door het stikstofdossier in de problemen komen. Wij hebben het college gevraagd om hierop actie te ondernemen

Uit de zomernota blijkt dat de uitgifte van woningbouwkavels in Raalte (Franciscushof) en Heino (Molenwijk) forse vertraging heeft opgelopen. GemeenteBelangen heeft hierover grote zorgen en ook op dit punt  het college gevraagd om actie e ondernemen.

Bij een aantal  inwoners van buurtdorpen heerst het gevoel  dat er verhoudingsgewijs meer subsidie en andere gelden naar het dorp Raalte gaan dan naar de buurtdorpen, waar veel  door vrijwilligers gedaan wordt om de  financiën rond te krijgen.

Waarom gaat er bijvoorbeeld wel veel gemeenschapsgeld naar het overdekte zwembad in Raalte en het openluchtbad in Heino terwijl  de zwembaden in Heeten en Luttenberg geen jaarlijkse  subsidie krijgen? En waarom betaalt de gemeente wel mee aan de exploitatiekosten van de sporthallen van Tijenraan en de gymnastieklokalen in Raalte dorp, terwijl de binnensportaccommodaties in de buurtdorpen geen subsidie krijgen en vrijwilligers ervoor zorgen dat de kosten laag blijven?

Op verzoek van GemeenteBelangen heeft het college toegezegd dat bij de herziening van het subsidiebeleid hier aandacht aan wordt gegeven.

De raadsvergadering met inbreng van GemeenteBelangen is ok terug te kijken via: RV 15 september

PowerPointpresentatie:

Interessant? Deel het direct met uw netwerk