Zonnepanelen Hoftheater

Gemeente plaatst zonnepanelen op het Hoftheater

De gemeente Raalte wil in 2025 een duurzame organisatie zijn. Dit is vastgelegd in de visie Raalte duurzaam 2050. Eerder zijn op de gemeentewerf en het gemeentehuis zonnepanelen geplaatst. Wethouder Frank Niens: ‘Door nu ook zonnepanelen te plaatsen op het HOFtheater, waarvan de gemeente eigenaar is, wekken we een deel van de energie die het HOFtheater gebruikt op. Hiermee dragen we bij aan het doel een duurzame organisatie te worden en is het na de nieuwbouw een volgende stap om het gebouw energieneutraal te maken.’

zonnepanelen

Minder afhankelijk

Door duurzame energie op te wekken worden we met z’n allen minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Hierdoor zijn we minder kwetsbaar voor de stijging van de energieprijzen, wanneer deze fossiele brandstoffen schaarser worden.

De gemeente krijgt  gedurende 15 jaar SDE-subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie) voor elke geproduceerde kWh. Hiermee kan de aanschaf van de panelen grotendeels worden gefinancierd. Op 10 april heeft het college van B&W het voorstel geaccordeerd voor installatie van zonnepanelen op het Hoftheater.

Disselhorst Green Energy uit Heeten gaat de panelen in mei plaatsen, zodat dit jaar nog volop van de zomerzon gebruikt kan worden gemaakt.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk