Zorg, Werk en Inkomen en Welzijn in Raalte van start met nieuwe aanpak

Zorg, Werk en Inkomen en Welzijn in Raalte van start met nieuwe aanpak

8

Raalte is gestart met een aanpak om de problemen van inwoners op het gebied van Zorg (WMO), Jeugdzorg, Werk en Inkomen en Zorg en Veiligheid niet elk apart, maar in samenhang op te pakken. Alle organisaties op het gebied van zorg, jeugdzorg, werk en inkomen, welzijn en de gemeente Raalte werken met deze nieuwe aanpak via het Kr8plan. Zo’n plan wordt samen met de inwoner gemaakt. Doel van het Kr8plan is dat inwoners maar één keer hun verhaal hoeven te vertellen en dan op elkaar afgestemde ondersteuning krijgen, volgens het principe: één gezin, één plan, één regisseur. Onderdeel van dit plan is dat de eigen kracht van inwoners en hun (sociale) netwerk wordt gebruikt en versterkt.

Kr8 van Raalte

De Kr8 van Raalte betekent dat iedereen zo goed mogelijk mee kan blijven doen in de Raalter samenleving. Kr8 van Raalte staat voor een aanpak die aansluit bij de kracht van de samenleving:   de kracht van de inwoners, hun sociale netwerk én professionals samen wordt benut voor het oplossen van (hulp)vragen of problemen.

Kr8plan

Een Kr8plan is een plan dat de inwoner en professionals samen maken als een inwoner ondersteuning nodig heeft. De inwoner heeft zelf de regie over zijn eigen plan. In het Kr8 plan staan afspraken over wat de inwoner zelf kan doen om de vragen of problemen op te lossen, bijvoorbeeld vanuit het eigen sociale netwerk (vrienden, familie en buren). En wat er daarnaast nodig is aan ondersteuning door de gemeente of een andere professional. Ook over het delen van informatie worden samen met het gezin goede afspraken gemaakt.

Eén regisseur

In het KR8plan wordt één regisseur als aanspreekpunt aangewezen, deze regelt de samenwerking tussen de hulpverleners en is contactpersoon voor de inwoner en alle betrokkenen. Medewerkers van de organisaties die meewerken aan het Kr8plan volgen heel 2017 een scholingsprogramma om te leren op dezelfde manier te werken en samen te werken.

Samenwerkende partijen
De organisaties die meewerken binnen het Kr8 plan zijn: Gemeente Raalte, De Kern, MEE IJsseloevers, Landstede Welzijn, Carinova Mantelzorgondersteuning, Evenmens, Vriendendiensten Deventer, Humanitas en Vluchtelingenwerk. Met andere zorg- en welzijnsorganisaties wordt de samenwerking binnen het KR8plan nog besproken

Interessant? Deel het direct met uw netwerk