Zwolseweg en Dorpsstraat Heino

De Zwolseweg en Dorpsstraat in Heino zijn aan onderhoud toe. Er zijn verschillende opgaven, zowel groot als klein. Denk bijvoorbeeld aan opgaven op het gebied van klimaatadaptatie, riolering, wegen, verkeer en groen. Wat moet er precies gebeuren? En hoe kan dit slim gecombineerd worden? Dat gaat gemeente Raalte de komende periode onderzoeken.  

“Het doel is om tot één integraal plan komen. Daarvoor voeren we verschillende onderzoeken uit. We zijn ook erg benieuwd wat de omgeving van de straten vindt. Wat zijn de wensen en knelpunten? Via een online vragenlijst kunnen inwoners en ondernemers hun input aan ons doorgeven.” De vragenlijst is tot en met 31 oktober in te vullen op www.raalte.nl/zwolseweg-dorpsstraat.

Vervolg
Alle verzamelde informatie leidt straks tot één project. Dit zal de komende jaren samen met de omgeving, Plaatselijk Belang Heino en andere belanghebbenden worden uitgewerkt. Besluitvorming over het concrete plan inclusief kostenplaatje ligt bij de gemeenteraad. Het gehele traject – van onderzoeken tot en met aanbesteding en uitvoering – zal naar verwachting enkele jaren in beslag nemen.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk